Real 17 a.s.

Real 17 a.s.

Myslíkova 209/5
110 00 Praha 1
Česká republika
Real 17 a.s. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 12919

IČ: 28199669


Projekt odštěpení společnosti:
Oznameni_o_zmene.pdf
Projekt_real_17.pdf
POSUDEK-Real_17.pdf

© 2014 Audit Alliance, s.r.o. - obchod@audit-alliance.cz